Stoppen met roken voor de operatie wordt sterk aangeraden!

Halvering van het aantal postoperatieve complicaties is mogelijk!

We weten al sinds 1944 dat roken het risico op een postoperatieve complicatie verhoogt, maar we doen nog maar weinig met die kennis. Nicotine en koolstofmonoxide hebben een negatief effect op uw afweer, vaatweerstand en het zuurstofaanbod in de weefsels, waardoor de wondgenezing en botheling verslechterd. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat roken het risico op een complicatie na een orthopedische operatie zelfs verdubbelt!! Voorbeelden van dergelijke complicaties zijn: een bacteriele infectie van de gewrichtsprothese, niet goed genezende wond, bloeduitstortingen, urineweginfecties, en long- hart- en vaat-problemen.

Naar nu blijkt kan men het risico weer kan worden gehalveerd door 4 tot 8 weken voor de operatie te stoppen met roken ( hoe langer tevoren men stopt, hoe groter het effect) en dat vol te houden tot 4 tot 8 weken na de operatie. Om dat vol te kunnen houden is een goede begeleiding van groot belang. Tegenwoordig bestaan er diverse stoppen met roken programma's die soms ook deels voor een vergoeding in aanmerking komen, zie: https://www.rokeninfo.nl/publiek/vergoedingen. Uw huisarts en uw zorgverzekering kunnen u hier meer over vertellen.

top van de pagina↑