Beste keus knieprothese

Er is geen knieprothese die duidelijk boven de rest uitsteekt. Alle in Nederland gebruikte knieprotheses zijn van uitstekende kwaliteit. Welke knieprothese het meest geschikt is, hangt o.a. af van de oorzaak van de slijtage, eventueel aanvullende beschadigingen aan de kruisbanden, kniefunctie, de lichaamsbouw en de levensstijl van de patiënt. In de nationale registers van bijv. Zweden, Noorwegen en Australië hebben de door ons gebruikte knieprothesen, de ZimmerBiomet Persona (hele prothese) en de Link Physica ZUK (halve prothese), een goede track record qua levensduur.

NIEUWS nav de uitzending van RADAR dd 26 november 2018:

Er is momenteel veel onrust in de media over implantaten. Het betreft hier met name borst implantaten, liesbreuk matjes, de nanopacemaker etc. 

Orthopedische implantaten worden al ruim 10 jaar in een centraal register geregistreerd ( De LROI: landelijk register orthopedische implantaten).  Hiermee worden de kwaliteit en levensduur onder andere gecontroleerd en is het mogelijk een implantaat met een " slecht track record" of een implantaat met complicaties uit de handel te nemen. Een voorbeeld daarvan is de actie bij metaal-op-metaal ( MOM) heupprothesen. Zij worden in Nederland niet meer geimplanteerd, maar in Italie, Belgie en Canada nog wel!  Daarbij zijn de eisen voor het in gebruik nemen van een implantaat zeer hoog en vinden strenge controles plaats. Voor verdere informatie kunt u onderstaande link naar een PDF openen. Deze PDF is geproduceerd door de Nederlandse Orthopedische vereniging ( NOV):

https://www.orthopeden.org/downloads/601/vgv-implantaten.pdf.

Of kijk op de website van de NOV bij de nieuwsbrief: www.orthopeden.org.

 

 

ia over implantaten.

top van de pagina↑