Kniedistractie behandeling van knieslijtage

De kniedistractie behandeling

Een kniedistractie is een behandeling waarbij de artrose knie gedurende zes tot zeven weken uit elkaar wordt getrokken met als doel om de artroseklachten langdurig te verminderen. Het herstel van de operatie vraagt veel wilskracht en inspanning van u en eventueel uw naasten. Door een gedegen voorbereiding kunt u zich onnodige spanningen en teleurstellingen besparen.

De kniedistractie behandeling bestaat uit twee operaties: één waarbij de chirurg het kniedistractie apparaat plaatst en één waarbij hij het weer verwijdert.

Eerste operatie: plaatsen van het distractie apparaat.

Bij het plaatsen van het distractie apparaat worden er in totaal acht pennen rond de knie ingebracht, vier in het bovenbeen (femur) en vier in het scheenbeen (tibia). Daarna wordt aan deze botpennen aan beide kanten een buis met een veer- en uitdraai- mechanisme geplaatst. Gedurende de operatie wordt deze buis aan beide kanten ongeveer 2 mm uitgedraaid. Het frame wordt daarna in drie dagen uitgedraaid, zodat er in totaal vijf millimeter distractie ontstaat tussen het bot van het boven en onderbeen. Er zit een schokdemper mechanisme in het apparaat, waardoor u het been gewoon volledig mag belasten.

Tweede operatie: verwijderen van de buizen en de pennen uit het bot en doorbewegen van de knie

Het geplaatste distractieapparaat wordt na zes a zeven weken weer operatief verwijderd waarbij ook de knie wordt doorbewogen. Dit betekent dat uw knie onder verdoving gebogen wordt, dit omdat uw knie/been zes weken in gestrekte stand heeft gestaan door het frame en dus is verstijfd. Na het verwijderen van het distractieapparaat, mag u het been weer volledig belasten.

Mogelijke complicaties

Ondanks alle zorg rondom de operatie, kunnen er thuis soms toch nog complicaties optreden zoals:

 • de wondjes van de pennen kunnen gaan lekken.
 • de huid rond de wondjes kan rood worden/ of pijn gaan doen.
 • de knie kan steeds dikker worden.
 • de knie kan steeds meer pijn gaan doen, ook bij voldoende rust.
 • u kunt niet meer op het been staan, terwijl dit tevoren goed mogelijk was.
 • u heeft hoge koorts.

Criteria om in aanmerking te komen voor een kniedistractie behandeling

Er zijn verschillende criteria waar u minimaal aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een kniedistractie:

 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • Er is sprake van ernstige symptomatische artrose in de knie.
 • U heeft een BMI van minder dan 35 en weegt minder dan 110 kg (maximale draagkracht van het frame).
 • Er is geen sprake van reumatoïde artritis (reuma) of een andere reumatische aandoening.
 • U heeft geen bacteriële infectie van de knie (gehad) (dus nu of vroeger).
 • U heeft geen gewrichtsprothese in andere delen van het lichaam.
 • U heeft een normale tot goede lichamelijke conditie (arbitrair, bepaald door de screenende zorgverlener).
 • De knie moet voldoende beweeglijk zijn ( Range Of Motion ).
 • De knie moet voldoende stabiel zijn.
 • De knie mag geen standsafwijking van meer dan 10 graden hebben.

Resultaat van de kniedistractie behandeling

Het doel van de behandeling is om de door de artrose veroorzaakte knieklachten te verminderen. Na het verwijderen van de kniedistractie zal de knie stijf zijn. Het is de bedoeling om na het verwijderen weer te gaan oefenen om uw functie terug te krijgen. Na de kniedistractie blijkt de conditie van het kraakbeen van het gewricht te verbeteren! Uiteindelijk heeft ongeveer tachtig procent van de patiënten de eerste vijf jaar na een kniedistractie aanzienlijk minder klachten en behoeft daarom in die periode geen totale knieprothese.

Waar wordt deze ingreep o.a. uitgevoerd?

 • UMC Utrecht
 • Sint Maartenskliniek Nijmegen
 • Martini Ziekenhuis Groningen
 • Haga Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis Breda

Vergoeding door de verzekeraars

Helaas hebben de verzekeraars recent besloten deze operatieve behandeling van knieartrose niet meer uit het basispakket te vergoeden!!!

Dat betekent dat u de behandeling zelf zal moeten bekostigen! Informeer dit vooraf bij uw zorgverzekering en het ziekenhuis dat de behandeling zou kunnen uitvoeren.

Link YouTube

https://youtu.be/M4P7ZwhWTdg

top van de pagina↑