De nieuwe knie of knieprothese

De totale, de halve en de patello-femorale ( knieschijf ) knieprothese

 

 

Inleiding

Dankzij de kunstknie ( ook wel totale knieprothese, knie arthroplastiek, knie implantaat, een nieuwe knie genoemd ) hebben vele honderdduizenden mensen over de gehele wereld een beter en actiever leven gekregen en kunnen zij weer actief aan sociale activiteiten en arbeid deelnemen. Ongeveer 75 tot 80 % van de patiënten met een totale knie prothese zal 2 jaar na de operatie de pijn kwijt zijn en een verbeterde beweeglijkheid van de knie ervaren, ongeveer 80% is tevreden tot zeer tevreden over het resultaat. Ook het verhaal van de knieprothese is inmiddels een orthopedisch succesverhaal. De kunstheup wordt weliswaar beschouwd als een van de meest, zo niet de meest succesvolle operatie van de laatste 40 jaar, echter de totale knieprothese heeft een inhaalslag gemaakt en benadert inmiddels bijna het succes van de kunstheup. Wereldwijd worden dan ook al meer knieprotheses dan heupprotheses geïmplanteerd, maar dat is nog niet zo in Nederland. In 2016 werden in Nederland bijna 28.000 knieprotheses geïmplanteerd.

Door orthopedisch chirurgen worden dan ook dagelijks over de gehele wereld vele knieprotheses ingebracht ter vervanging van een pijnlijk invaliderend versleten kniegewricht. De orthopedisch chirurgen van de Bergman Clinics in Naarden hebben allen meer dan 10 jaar ervaring en behoren tot de besten in hun vakgebied. De knie chirurgen van de Bergman Clinics in Naarden hebben elk in de loop der jaren reeds een zeer groot aantal knieprothesen ingebracht en daardoor is er ook veel ervaring ontstaan met bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld patiënten met een zeer forse standafwijking van de versleten knie (fors O-been of X-been). 
 

 1. Normale as
 2. O-benen
 3. X-benen

Wat mag u van ons team verwachten?

Het ondergaan van een totale knieoperatie is een kwestie van vertrouwen. De kans dat de operatie niet of niet volledig slaagt, zou zo klein mogelijk moeten zijn. Daarom moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als patiënt mag u verwachten dat u geopereerd wordt door een ervaren team. Ook mag u verwachten dat u die prothese krijgt waarover goede resultaten vermeld worden in de wetenschappelijke pers en de operateurs zelf ook een goede ervaring mee hebben. In de Bergman Clinics Naarden staat voor u als patiënt een team van ervaren orthopedisch chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ok-personeel ter beschikking, met de modernste operatiekamers van deze tijd, gebruik makend van geoptimaliseerde operatietechnieken en de beste prothese materialen. Wij hebben een uitgebreid scala van maten en materialen van kunstknieën samengesteld zodat altijd, voor elke individuele patiënt, de meest optimale keuze gemaakt kan worden. Bij elke patiënt met klachten van een versleten knie zal worden bekeken welke operatieve kniebehandeling voor die patiënt het beste is: een totale knieprothese, een "halve knieprothese", een "patello femorale knieprothese" of  een standcorrectie van de knie. Veel factoren spelen hierbij een rol: o.a. leeftijd, gewicht, conditie, mate van gezondheid, botkwaliteit, soort werk, sportbeoefening, hobby's etcetera.

Kwaliteitscontrole en registratie LROI

Het is van belang voor u als patiënt te weten dat in de Bergman Clinics een permanente kwaliteitscontrole op de resultaten van de operatie geschiedt door regelmatige controles en naonderzoek, het bijhouden van een implantatenregistratie de PROMS ( de Patient Reported Outcome Measures vragenlijsten die elke patient voor en na een operatie periodiek digitaal krijgt toegestuurd ) en een complicatieregistratie. Deze laatste gegevens zijn transparant, anoniem vastgelegd in een registernetwerk en beschikbaar voor directie en verzekeraars. Wij zijn verplicht om uw operatiegegevens te registreren in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. De Nederlandse orthopedie en de overheid willen namelijk graag de kwaliteit van de prothesen en van de orthopedische zorg kunnen volgen, beoordelen en verbeteren. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend specialist.

Ook u kunt de jaarlijkse rapportage van de LROI inzien: http://www.lroi-rapportage.nl

Evaluatie knieoperaties

Het voor een patiënt interessant te weten dat het orthopedisch chirurgisch team van de Bergman Clinics regelmatig (internationale) conferenties bezoekt over de behandeling en resultaten van de heup- en knieoperaties, dat de eigen resultaten besproken worden tijdens wetenschappelijke vergaderingen en dat er publicaties verschijnen over onze resultaten in de vakliteratuur en de algemene pers. Een lijst van voordrachten en publicaties is op het web beschikbaar. De patiënt mag verwachten dat niet alleen het operatieteam, maar ook het gehele team van artsen, anesthesiologen, operatie-assistenten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zal werken volgens moderne professionele standaarden. Een goede werksfeer, een prettige omgeving en een goede samenwerking tussen al deze medewerkers zal de kans dat de patiënt die een kunstknieoperatie in de Bergman Clinics zal ondergaan, tevreden wordt, zo groot mogelijk maken.

Het versleten kniegewricht

Het kniegewricht is een scharniergewricht. Het bestaat uit twee botdelen: het scheenbeen en het dijbeen. De uiteinden daarvan zijn bedekt met een laag kraakbeen. Deze kraakbeenlaag is elastisch en kan schokken en stoten opvangen, zodat de knie soepel kan bewegen. Behalve slijtage door veroudering zijn er verschillende aandoeningen die slijtage van het kniegewricht kunnen veroorzaken, zoals kraakbeen- en stofwisselingsziekten en kraakbeenbeschadiging door een fractuur (botbreuk). Wanneer in het verleden de meniscus is verwijderd, is er een grotere kans op slijtage. Meestal is echter de oorzaak onduidelijk. Reumapatiënten hebben vaak knieproblemen omdat de ziekte reuma het kraakbeen aantast. Het kniegewricht kan zo ernstig beschadigd zijn, dat vervanging door een knieprothese noodzakelijk is.

Bij een beschadigde of versleten knie treedt pijn meestal op bij (trap)lopen en lang staan. Fietsen levert doorgaans de minste klachten op. In een gevorderd stadium van artrose treedt verstijving op; er ontstaat een bewegingsbeperking waardoor strekking van de knie onmogelijk wordt. Bij toename van de artrose worden patiënten 's nachts wakker van de pijn en klagen zij over startklachten (startpijn en startstijfheid, het zogenaamde op gang moeten komen). Ook kan zich een X- of O-beenstand ontwikkelen, waarbij de knie in toenemende mate moe en instabiel aanvoelt. Bij ernstige X-stand kunnen de knieën bij het lopen tegen elkaar aanstoten waardoor het lopen belemmerd wordt.
 

 1. Gezonde knie
 2. Versleten knie (artrose)

Stellen van de diagnose

De ernst van de aandoening wordt vastgesteld door lichamelijk onderzoek, röntgenfoto's en eventueel met een MRI. De beslissing om een knieprothese te plaatsen gebeurt door middel van een gezamenlijke besluitvorming: de arts en de patient komen samen tot een beleid dat het beste bij de patient past. U moet uiteindelijk zelf bepalen, na afweging van de voors en tegens, wanneer u aan de operatie toe bent.

De knie prothese

Er zijn drie typen: de totale, de halve, en de patello-femorale knieprothese.

De totale knie prothese

De meest gebruikte is de totale knieprothese, die het al het kraakbeen van het bovenbeen en onderbeen vervangt.

Totale knie prothese met (rechts) de losse componenten. 

De halve knieprothese

Wanneer alleen de binnen- of buitenzijde ( van zowel boven als onderbeen ) van de knie moet worden vervangen, gebruikt men een halve knieprothese (ook wel hemi knieprothese of unicondylaire prothese genoemd). Hierbij wordt 75% minder bot en kraakbeen verwijderd en blijven beide kruisbanden behouden.

Het is hierbij wel erg belangrijk dat aan alle voorwaarden die gelden voor het plaatsen van een halve knie prothese voldaan wordt! Alleen dan behalen we goede resultaten na een halve knie prothese!!! Ook de  ervaring van de operateur is hierbij van belang.

 

Voordelen van een halve nieuwe knie prothese:

1: Doordat er meer van de natuurlijke knie behouden blijft, geeft een halve knie meer het "eigen knie" gevoel.

2: De kans op het aanvoelen van de halve knie als "eigen / normale knie"  is 1,81 keer groter dan bij een hele nieuwe knie!  

3: Een duidelijk sneller herstel.

3: U heeft 2,7 keer meer kans op tevredenheid bij een halve nieuwe knie dan bij een hele nieuwe knie!  

4: Veel minder kans op het optreden van ernstige complicaties, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, CVA, en longembolie of trombose.

5: De mate waarin de knie kan buigen na de operatie is gemiddeld 10 graden beter na een halve nieuwe knie dan na een totale nieuwe knie.

6: Beter kosten effectiviteit voor de Nederlandes gezondheidszorg.

7: Sneller weer kunnen werken. Na 4 weken werkt 27% van de patienten met een halve knie prothese weer, na een toatel knieprothese is dat percentage 7%.

8: Sporten: Uit een aantal verschillende studies blijkt dat patienten met een halve knie prothese na hun herstel periode in 75 tot 100% van de gevallen weer gaan sporten, in het geval van een totale knie prothese gaat uiteindelijk 40-60% weer sporten.

Nadelen van een halve nieuwe knie prothese:

Iemand met een halve nieuwe knie heeft een grotere kans om een re-operatie of revisie operatie te moeten onder gaan binnen de eerste 4 jaar: tussen de 4 en 12%.

Dat komt o.a. omdat we bij een gelijke mate van klachten een halve knie eerder opnieuw opereren, omdat dat makkelijker kan dan na een totale nieuwe knie. een zogenaamde revisie operatie van een halve nieuwe knie is eenvoudiger dan een revisie operatie van een hele nieuwe knie. prothese.

Iemand met een totale knie prothese heeft gemiddeld 4% kans om binnen vijf jaar een re-operatie / revisie operatie te moeten ondergaan, dit percentage ligt echter hoger naarmate de patient jonger is ( zie tabel onderaan ).

Wij gebruiken 2 soorten halve knieprothesen:

1: de gecementeerde halve knieprothese ( het type Physica ZUK van de firma Link ) met een aan het metaal van de onderbeenszijde gefixeerd polyethyleen tussenstuk, hetgeen een piekbelasting geeft waardoor er meer kans op slijtage van het plastic bestaat, maar het voordeel heeft dat het plastic tussenstuk niet uit de kom kan schieten. Dit soort gebruiken we in ongeveer 10% van de gevallen.

ZUK halve knie prothese

2: de ongecementeerde Oxford halve knie prothese van ZimmerBiomet (aan de binnenzijde), met een mobiel, meebewegend polyethyleen tussenstuk ( kunstmeniscus ) hetgeen minder kans op slijtage geeft omdat er altijd een optimaal contact bestaat tussen alle prothese delen, maar helaas wel een kans van ongeveer minder dan 1% geeft op een luxatie van de insert  ( het uit de kom schieten van het polyetheleen tussenstuk dat tussen de twee metalen delen van de halve knie zit)! De Oxford halve knie is de in de wereld meest gebruikte soort halve knieprothese, in Nederland is 80 % van de halve knieprotheses van dit type. Ook in onze kliniek wordt dit type veruit het vaakst gebruikt.

half oxford knee sidehalf oxford knee side

Oxford halve knie prothese

De patello-femorale knieprothese

Indien alleen het kraakbeen van de knieschijf en het tegenoverliggende kraakbeen van het bovenbeen, waar de knieschijf over heen glijdt, is versleten en het kraakbeen tussen bovenbeen en onder been is nog goed, kan er een zogenaamde patello-femorale knieprothese geplaatst worden. Dit type prothese wordt slechts zelden geimplanteerd: in Nederland betreft het minder dan 1% van het totaal aantal knieprotheses.

Helaas is niet iederen even tevreden over het resultaat van de patello-femorale knieprothese, gemiddeld is men minder tevreden dan na een totale knieprothese, maar het voordeel is een kleinere operatie met een sneller herstel een een lagere kans op een complicatie. Het doel van deze operatie is het verminderen van de klachten!

Na 10 jaar is, afhankelijk van de leeftijd waarop de patello-femorale knieprothese bij een patiënt is geplaatst, tussen de 10 en 20% opnieuw geopereerd, waarbij er dan een totale knieprothese geplaast wordt. Gelukkig is dat dan niet een ingewikkelde operatie, te vergelijken met een zogenaamde primaire plaatsing van een totale knieprothese.

 

Patello Femorale Knieprothese met (rechts) de losse componenten.

 

Sedert enige jaren bestaat er een model totale knieprothese dat beter aangepast is op de gemiddelde botmaat van vrouwen. Dit heet een "gender knie" of ook wel "vrouwenknie". Het betreft eigenlijk een tussenmaat, zoals er bijvoorbeeld ook halve schoenmaten bestaan. Dat betekent dat we zowel bij een man als een vrouw de beste passende prothese gebruiken en dat kan dus een gewone maat zijn als een tussenmaat.

Denk niet te licht over een nieuwe knie: de operatie is beslist geen kleinigheid en het herstel vraagt veel tijd, pijnlijden, wilskracht en inspanning!! Door een goede voorbereiding kunt u zich onnodige spanningen en teleurstellingen besparen.

De operatie

Vlak voor de ingreep en de eerste 24 uur daarna krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep duurt ongeveer 3 kwartier tot ruim 1 uur.

Bij de operatie wordt de knie aan de voorkant opengemaakt door een verticale snee van ongeveer twintig cm. De chirurg verwijdert de aangetaste gewrichtsvlakken, inclusief de restanten van de menisci en de beide kruisbanden. Met speciale instrumenten wordt het bot aangepast aan de vorm van de prothese, zodat een goede verankering van de prothese met botcement aan het bot mogelijk is. Een kunststof laag tussen de beide metalen delen van de prothese zorgt ervoor dat de knie soepel kan scharnieren.

Ten gevolge van het weer recht maken van het been kan er na de implantatie van een knieprothese sprake zijn van een verlenging van het geopereerde been.

Het gebruik van patient specifieke zaagmallen ( ook wel PSI genaamd )

Tot op heden kunnen we in het verrichte wetenschappelijk onderzoek geen significant verschil aantonen in de resultaten tussen de conventionele operatie methode en het gebruik van patiënt specifieke zaagmallen, terwijl de kosten wel significant hoger liggen, hetgeen weer van invloed is op onze ziektekosten verzekeringspremie!

Zie deze studie: Geen verschil in klinische uitkomst tussen patient-specifieke mallen en conventioneel instrumentarium voor totale knie prothese bij 2 jaars follow-up: een multi-center, dubbelblinde, gerandomiseerde trial.
Auteurs: B. Boonen, M.G.M. Schotanus, B. Kerens, W. van der Weegen, H.J. Hoekstra, N.P. Kort

Inleiding en vraagstelling

Patiënt-specifieke mallen (PSM) zijn een relatief nieuwe methode om een totale knie prothese (TKP) uit te lijnen. De resultaten mbt alignement van de prothese zijn redelijk goed onderzocht, maar de klinische resultaten zijn veel beperkter beschreven en hoge kwaliteit klinische studies met middellange follow-up ontbreken. In deze studie vergelijken we de klinische uitkomsten en het complicatiepercentage van middels PSM en middels conventioneel (intramedullair) instrumentarium (CI) geplaatste TKP’s. 
Methode 
In deze adequaat gepowerde, dubbelblinde, gerandomiseerde trial werden 180 patiënten geïncludeerd. Minimale follow-up was 2 jaar (range: 24-57 maanden). Klinische outcome werd op 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar geanalyseerd middels vragenlijsten: Knee Society Score (KSS), Oxford Knee Score (OKS), Western Ontario and McMaster osteoarthritis index (WOMAC), visual analogue scale (VAS) voor pijn en EuroQol (EQ-5D, 3L versie). Een gegeneraliseerd lineair ‘mixed model’ benadering werd gebruikt voor analyse. 
Resultaten 
Er was op geenenkele vragenlijst een significant verschil tussen CI en PSM: KSS, p=0.807; OKS, p=0.304; WOMAC, p=0.753; VAS, p=0.227; EuroQol-5D-3L index score, p=0.610; 
EuroQol-5D-3L VAS gezondheid, p=0.968. Er was geen verschil in aantal complicaties (p=0.291). 
Conclusie 
Deze studie toont aan dat de klinische uitkomsten en complicatiepercentage van middels PSM geplaatste TKP's gelijk zijn aan die van middels CI geplaatste TKP’s.

Een TKP operatie is niet alleen een botoperatie maar vooral ook de weke delen zijn erg belangrijk om een goed eindresultaat te bereiken, en daar helpen de patiënt specifieke zaagmallen niet bij.

Wetenschappelijk onderzoek laat wel zien dat naarmate kniechirurgen meer knieprotheses per jaar plaatsen, er gemiddeld betere resultaten behaald worden, met een lager percentage complicaties.

In 2018 plaatste dr. Feilzer meer dan 350 knieprotheses ( halve-, hele- en revisie knieprotheses), meer dan de helft van het totaal aantal in de Bergman Clinics Naarden.

Moet de eigen knieschijf ook worden voorzien van een plastic schijfje?

Dit is nog steeds een controversieel onderwerp. In de VS wordt bij het plaatsen van een knieprothese vrijwel altijd ook een knieschijfprothese geplaatst. Dit is een plastic schijfje dat op de binnenkant van de knieschijf wordt geplaatst. In Europa wordt dat vaak niet gedaan, maar wordt de binnenzijde van de knieschijf schoongemaakt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het wel of niet plaatsen uiteindelijk niets zegt over de tevredenheid of het resultaat van een nieuwe knie: beide groepen krijgen uiteindelijk een gelijke gemiddelde functie score! Ook het wel plaatsen van een knieschijfprothese is niet zonder problemen: deze kan namelijk los gaan zitten!

Er zijn tegenwoordig drie stromingen binnen de orthopedie : 1. altijd een plastic schijfje op de eigen knieschijf plaatsen ongeacht de conditie van de eigen knieschijf, 2. nooit doen ongeacht de conditie van de eigen knieschijf en 3. een plastic schijfje op de eigen knieschijf plaatsen op indicatie. We hopen dat wetenschappelijk onderzoek ons in de toekomst antwoord gaat geven over wat we het beste kunnen doen.

In Nederland wordt in bijna 80% van de knieprotheses geen knieschijfprothese geplaatst.

In sommige gevallen neigen we vaker de knieschijf te voorzien van een plastic schijfje: in het geval van ernstige reuma of specifieke knieschijfklachten.

Nabehandeling / Revalidatie / Fysiotherapie

Indien mogelijk gaat u al op de dag van de operatie al uit bed, anders de ochtend erna. Dan begint ook onder begeleiding van de fysiotherapeut het revalidatieproces, dat vooral bestaat uit het buigen en strekken van de knie. In principe mag de knie direct volledig belast worden. Meestal kunt u na ongeveer 2 nachten weer naar huis. In sommige gevallen vindt revalidatie plaats in een verzorgingshuis, verpleeghuis of revalidatie-instelling. Steeds wordt bekeken in hoeverre de functie van de knie zich herstelt. Afhankelijke van de zwelling en eventuele bloeduitstorting na de operatie zal de knie geleidelijk verder buigen en strekken. Zelden is het nodig na 8 tot 12 weken de knie onder anesthesie door te bewegen om de revalidatie te bevorderen. In die gevallen waarbij de aantasting van het kniekapsel zeer ernstig was, kan, ondanks de operatie, de knie soms niet voldoende beweeglijk worden.

De revalidatie van een knieprothese kan worden ingedeeld in een korte termijn fase ( tot 12 weken ) en een lange termijn fase ( 3 tot 12 maanden ). De oefentherapie moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de prothese en de genezing en het herstel van de weken delen (huid, slijmvlies, kapsel, spieren). Het hechtmateriaal, de nietjes worden na ongeveer 2,5 - 3 weken verwijderd. Tot 6 weken wordt gedoseerde functionele (isometrische) krachttraining gegeven (het gewrichtkapsel is na 6 tot 8 weken pas daadwerkelijk "treksterk"). Alle aandacht is in de eerste periode van 6 weken gericht op de volledige strekking van de knie, buiging tot voorbij 90 graden ( liefst al binnen 2 weken ), het verbeteren van de souplesse van het gewricht, het verkrijgen van een symmetrisch looppatroon en volledige ADL zelfstandigheid met betrekking tot zelfverzorging, toiletbezoek, transfers etc. Dit alles wordt gerealiseerd met goede pijnstilling. Het is beter om regelmatige korte afstanden te lopen dan meteen de grote afstanden die doorgaans meer zwelling (en bij voorbeeld wondlekkage!) en pijn veroorzaken. Krachttraining moet in de eerste 12 weken na operatie worden vermeden omdat dit vaak leidt tot een zwelling van de herstellende knie met pijnklachten. Vanaf 6 tot 8 weken is de verdere buiging van de knie ( meestal maximaal 105 tot soms wel 130 graden ) mogelijk en wordt de aandacht gericht op uitbreiding van loopafstand en het vergroten van de kracht en coördinatieve eigenschappen van het geopereerde been. Werkhervatting en autorijden zijn dan weer mogelijk. Tot 18 maanden na de operatieve behandeling wordt verbetering gezien. Low impact sporten zijn weer mogelijk vanaf 6 tot 9 maanden al geldt dit niet voor iedereen (en heeft niet iedere patiënt er behoefte aan!). Het hurken en knielen is meestal beperkt. Het is erg belangrijk om realistische doelen te stellen, het lichaamsgewicht onder controle te brengen ( én houden ) en de prothese verstandig te belasten opdat de overleving van de prothese optimaal is.

Sommige, ongeveer 1 tot 2 %, patiënten houden last van de knieschijf. Het huidgebied aan de buitenzijde van het litteken voelt na de operatie doof aan, de grootte van dit gebied wordt kleiner in de loop van de tijd, maar verdwijnt meestal niet! Omdat de nieuwe knie uit metaal en plastic bestaat kan de knie klikken of klakkende geluiden maken, dit is normaal. Zwelling en warmte van de knie is gebruikelijk doordat de wond en het littekenweefsel rondom de knie geïrriteerd wordt door het buigen en strekken. Gedurende ruim driekwart jaar kunnen deze klachten aanwezig zijn, gewoonlijk verdwijnen deze klachten vanzelf. Het herstel is vooral ook een kwestie van tijd! De volledige revalidatie na een prothese operatie duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar, pas dan bent u op uw maximale niveau!

Een veel voorkomend probleem in de herstel fase is de inflammatoire respons van het lichaam. Daarmee bedoelen we de "prikkelbaarheid / irritatie" die in het gewricht ontstaat omdat er een groot implantaat zit. In feite gaat het om een agressie van het immuun systeem. Vooral bij jongere mensen kan deze irritatie reactie vrij hevig zijn. Een vijftiger herstelt daarom meestal veel trager dan een tachtiger. De immuunrespons van de oudere mens is namelijk uitgedoofd, men heeft geen spierspasmen, geen neiging tot verstijving en is sneller soepel. Bij de jonge mens gaan de spieren in kramp en reageert hun lichaam tegen de knieprothese. In de meeste gevallen komt deze reactie uiteindelijk tot rust, maaar het is wel een van de redenen dat jongere mensen vaal minder tevreden zijn met het resultaat van de knieprotheseoperatie.

 

Wat mag u verwachten van een nieuwe knie?

Bij ongeveer 60 tot 75 % van de patiënten is 2 jaar na plaatsing van de knieprothese de pijn verdwenen of in ieder geval veel minder geworden. Bij ongeveer 15% van de patiënten kan het wel tot 5 jaar duren tot de pijn is verdwenen! Meestal kunt u de knie verder buigen dan negentig graden ( "haaks" ). Ook fietsen is meestal weer mogelijk. Hoe goed u uw knie na de operatie kan buigen hangt vooral samen met de beweeglijkheid vòòr de operatie. De mate waarin u de knie kon buigen voor de operatie is dan ook de beste voorspeller hoe goed u de nieuwe knie uiteindelijk zult kunnen buigen, maar geeft géén zekerheid. Ná de operatie kunt u wat betreft uw activiteiten weer redelijk mee komen, maar niet super; van alle patiënten één jaar na een nieuwe knieoperatie zegt nog maar 25% dezelfde sporten te doen als die men vlak vóór de nieuwe knieoperatie nog deed! Slechts 7 % gaat meer sporten dan voorheen!

Helaas geeft een nieuwe knie minder tevredenheid dan een nieuwe heup: gemiddeld 80 % van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden over het resultaat van de nieuwe knie operatie en ongeveer 9 % zegt één jaar na de nieuwe knie operatie zéér ontevreden te zijn ( had ik het maar nooit gedaan )!! Slechts 10% is zeer tevreden en zegt dat de nieuwe knie aanvoelt als "eigen". De volgende factoren geven een lagere kans op tevredenheid: jongere leeftijd, met name bij patiënten jonger dan 55 jaar (hoe jonger, hoe minder tevreden, kans op tevredenheid is dan ongeveer 65% ), vrouw zijn (vrouwen zijn minder tevreden dan mannen) en fors overgewicht.

Belangrijkste uitkomsten knieprothese Bergman Clinics:

 • Bergman Clinics behoort in 2016 met 553 totale knieprothese-operaties tot de meest ervaren instellingen van Nederland.
 • In de landelijk verbeteringsscore (NRS/VAS, pijn bij belasting van de knie) scoren we bij de top tien instellingen die significant beter scoren dan alle andere instellingen.
 • In de landelijk verbeteringsscore (KOOS- verschil score) behoren we bij de top vijf instellingen die significant beter scoren dan alle andere instellingen.
 • Na de operatie ervaart 90% van onze cliënten een duidelijke verbetering.
 • 90% van de cliënten verklaart na een jaar dat het dagelijks functioneren is verbeterd en 92% van de cliënten geeft na 1 jaar aan dat de pijn in of om de knie is verminderd.
 • Onze cliënten beoordelen de medische deskundigheid van onze artsen met een 9,0.
 • Slechts 0,3% van de cliënten geopereerd in 2016 heeft een diepe wondinfectie doorgemaakt ( Nederland: 0,8% cijfers Prezies januari 2014 ).

Levensverwachting van een nieuwe knie

Hoe jonger de patiënt, hoe korter de levensverwachting van de nieuwe knie ( zie onderstaande tabel )!!

Jongere patienten (  jonger dan 55 jaar ) hebben een 4,7 keer  grotere kans op een revisie operatie van hun knieprothese!  

De levensverwachting van een nieuwe knie is afhankelijk van vele factoren: Je kunt de nieuwe knie ook wel zien als een soort lager, net als in een auto. En net als in een auto hangt de levensduur van een lager af van de kwaliteit, de belasting, de hoeveel kilometers, ongevallen etc. In de mens zijn deze factoren: de hoeveelheid & soort lichamelijke activiteit, lichaamsgewicht, letsels, de uitlijning van de nieuwe knie etc.

Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld hardlopen niet zo gunstig is voor de levensduur van een nieuwe knie, omdat je met hardlopen meer kilometers maakt en steeds het lichaamsgewicht met een klap op de knie komt.

Jongere mensen zijn over het algemeen actiever dan ouderen, en maken dus meer kilometers, vaak met zwaardere belasting, terwijl bij een jonger persoon de wens bestaat dat de nieuwe knie langer meegaat, omdat deze jongere persoon zelf een langere levensverwachting heeft dan een ouder persoon.

Fors overgewicht geeft een veel zwaardere belasting op de nieuwe knie, waardoor deze in theorie korter zal meegaan. Bovendien is het veel lastiger om bij een patiënt met fors overgewicht de nieuwe knie er perfect uitgelijnd in te plaatsen! Dit komt omdat de hoeveelheid weefsel rond de knie veel meer is en dus meer in de weg zit en moeilijker op zij te houden is, daardoor is het voor ons veel meer een gevecht om de nieuwe knie te plaatsen. Een BMI van hoger dan 35 geeft een ruim tweemaal hogere kans op het moeten reviseren van de knieprothese wegens een infectie of loslating!

Een niet goed uitgelijnde nieuwe knie wordt niet op alle plekken gelijk belast en zal dus op de plek met de meeste belasting sneller slijten.

Ook blijkt uit enkele landelijke registers dat het ene type knieprothese net iets langer meegaat dan het andere type. Gelukkig gebruiken wij in de Bergman Clinics de NexGen knieprothese van de firma Zimmer, die in enkele landelijke registers als een van de best presterende knieprotheses uit de bus komt!! Uit deze registers blijkt ook dat mannen iets korter doen met de nieuwe knie dan vrouwen.

In de onderstaande grafiek ziet u het percentage van de nieuwe knieën dat opnieuw geopereerd wordt in de loop van de jaren per leeftijdscategorie van de patiënt:

U ziet dat bij patiënten jonger dan 55 jaar oud,12 % al binnen 8 jaar nadat de nieuwe knie is geplaatst opnieuw is geopereerd / een revisie operatie heeft ondergaan!  Dat is meestal wegens een vroege loslating van de knieprothese.

 

In onderstaande grafiek ziet u het percentage van de nieuwe knieën dat opnieuw geopereerd wordt in de loop van de jaren per geslacht:

In deze tabel ziet u de overleving van de NexGen knieprothese in vergelijking met andere knieprothesen:

In de volgende grafiek ziet u het percentage van de "halve knieprothesen" dat opnieuw geopereerd wordt in de loop van de jaren per leeftijdscategorie van de patiënt:

In deze grafiek ziet u het percentage van de "knieschijf of Patello-Femorale knieprothesen" dat opnieuw geopereerd wordt in de loop van de jaren per leeftijdscategorie van de patiënt:

Complicaties

Ondanks het lage risico op problemen en ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch nog complicaties optreden: 

 • trombose / longembolie. Om dit te voorkomen krijgt u gedurende 4 weken bloedverdunnende middelen
 • nabloeding
 • nabloeding met eventuele druk op de zenuwen van het bovenbeen, eventueel met uitval van functies zoals het gevoel en de functie van bepaalde spieren in het been
 • bloedvat beschadiging
 • langdurige wondlekkage
 • infectie van de knieprothese en/of het gebied er omheen. Treedt dit binnen 3 maanden na de operatie op noemen we het een acute infectie, tussen 3 maanden en 1 jaar na de operatie noemen we het een subacute infectie en na 1 jaar een late infectie. Een acute infectie kan meestal goed worden behandeld door de wond op de operatiekamer weer te openen en de knie goed schoon te spoelen en u gedurende meestal 2 weken te behandelen met hoge dosis antibiotica via een infuus, waarna meestal nog antibiotica pillen gedurende een periode van 2-3 maanden. De kans op het krijgen van een vroege infectie na een knieprothese operatie is in onze kliniek 0,3% ( 2016). Een subacute of late infectie betekent meestal dat de nieuwe knie moet worden verwijderd en dat er een tijdelijk antibiotica houdende spacer wordt geplaatst die na 2-3 maanden, als de infectie is verdwenen, indien mogelijk kan worden vervangen door een zogenaamde revisie knieprothese. Indien dat niet mogelijk meer is moet de knie vast worden gezet in strekstand, dit noemen we een artrodese. Dit komt gelukkig maar zeer zeldzaam voor! Overgewicht geeft een verhoogde kans op een infectie.
 • soms spoort de knieschijf niet goed, buigen van de knie is dan niet goed mogelijk en doet pijn
 • overrekking van de zenuwen van het been met meestal tijdelijke uitval of aantasting, zoals een gevoelstoornis in het bovenbeen of een gestoorde heffunctie van de voet. Dit kan met name voorkomen indien er een grote beenas-afwijking gecorrigeerd moet worden tijdens de operatie (fors X-been)
 • positieveranderingen van de prothese onderdelen door onvoldoende fixatie
 • loslaten van de prothese op de langere termijn. De prothese kan dan eventueel vervangen worden (revisieoperatie), waarbij het resultaat dan meestal minder goed is dan na de eerste knieprothese. 

Roken en de kans op een complicatie: rokers hebben 50 % meer kans op het krijgen van een complicatie! 

Waarom? Rook van tabak bevat nicotine en koolstofmonoxide, deze stofjes zijn slecht voor u. O.a. de zuurstof toevoer naar de weefsels wordt slechter en deze stoffen zijn slecht voor de stolling va uw bloed, uw afweer en uw bloedvaten. Ook het herstel na de operatie duurt langer als u rookt​!

Het blijkt dat de kans op een complicatie weer duidelijk kleiner kan worden door voor de operatie te stoppen met roken!

Wij adviseren u dan ook om minimaal 4 weken voor uw operatie te stoppen met roken tot minimaal 4 weken na de operatie. U wilt natuurlijk zelf ook een zo klein mogelijke kans lopen op het krijgen van een complicatie!

Stoppen met roken is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan! Vraag hulp bij het stoppen. U kunt hulp vragen aan uw huisarts, ook de ziektekosten verzekeraars bieden vaak een vergoeding aan voor deelname aan een stoppen met roken programma: informeer bij uw ziektekostenverzekeraar!!

Knieschijfpijn na een nieuwe knie

Helaas zijn er patiënten die pijn blijven ervaren in de knie na een nieuwe knieoperatie. Dit kan veroorzaakt worden doordat de eigen knieschijf beweegt op de kunstknie. Meestal wordt het natuurlijke beloop gedurende het 1,5 jaar na de knieprothese operatie afgewacht, omdat de klachten in de regel spontaan kunnen verdwijnen en slechts in een zeer gering aantal gevallen een nieuwe operatie nodig is. Er kan dan alsnog een plastic schijfje op de eigen knieschijf wordt aangebracht. Deze operatie geeft dan bij 40% van de patienten een duidelijke verbetering van de klachten, maar 33% van de patienten is ontevreden over het resultaat!

Ook bij patiënten waar er wel een plastic schijfje op de knieschijf is geplaatst komt knieschijfpijn voor. In dat geval is bij blijvende pijn meestal geen oplossing voorhanden!

De diagnose pijn van de knieschijf is lastig te stellen, omdat niet altijd duidelijk is waar de pijn vandaan komt.

Ziekte verzuim rond om een nieuwe knie operatie

Uit een scandinavisch onderzoek blijkt dat de mediane periode van ziekteverzuim rondom een nieuwe knie operatie 117 dagen was voor vouwen en 96 dagen voor mannen. Twee jaar na de nieuwe knie operatie waren 17% van de vrouwen en 12% van de mannen nog steeds niet aan het werk!

Metaalallergie en een nieuwe knie

Dit onderwerp is erg controversieel. Er is geen duidelijke relatie vast te stellen tussen een bewezen metaal contactallergie op de huid en een allergie voor het metaal in een chirurgisch implantaat dat in het lichaam is ingebracht. Momenteel beschikken we niet over goede testmethoden om vast te stellen of iemand allergisch is voor chirurgische metalen ingebracht in het lichaam. Het standaard testen van patiënten met een mogelijke metaal allergie lijkt dan ook niet zinvol. We zien bij patiënten die een bewezen metaal contactallergie op de huid hebben geen hoger percentage revisieoperaties van de nieuwe knie. Er bestaan wel zogenaamde hypoallergene knieprothesen, we beschikken echter helaas niet over voldoende lange termijn resultaten daarvan qua overleving van deze prothesen. Wel is bekend dat patiënten met een bewezen metaalallergie gemiddeld een minder goede uitkomst kennen van de nieuwe knie en er gemiddeld meer problemen optreden tijdens het herstel.

 

 

 

top van de pagina↑